Drie stappen… Jarenlang onderzoekKostenVan ECG naar VCG

Fysiologic LEADS Online

In wetenschappelijk onderzoek zijn bepaalde vectorcardiografische variabelen als de ruimtelijke QRS-T-hoek en de ventriculaire gradiënt, heel waardevol gebleken bij het maken van risico- en prognose-analyses van verschillende ziektebeelden. Deze variabelen kun je niet berekenen met standaard ECG-apparatuur. Het LEADS programma berekent het vectorcardiogram (VCG) op basis van een standaard 12-afleidingen-ECG en extraheert daaruit verschillende vectorcardiografische variabelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Met LEADS online maakt Fysiologic ECG Services dit programma ook online voor u beschikbaar.

Wat doet LEADS online?

Terug naar intro

LEADS1 Online biedt de mogelijkheid om online een aanvullende analyse te maken van een standaard 12-afleidingen-ECG. Hiertoe rekent LEADS Online het 12-afleidingen-ECG om in een vectorcardiogram (VCG). Het VCG is een driedimensionale representatie van de elektrische activiteit van het hart. Het VCG bevat deels andere informatie dan die op basis van het 12-afleidingen-ECG berekend kan worden. Vooral de ruimtelijke QRS-T-hoek en de ventriculaire gradiënt bleken zeer waardevol in risico- en prognose-analyses van verschillende ziektebeelden. Het LEADS programma berekent op basis van iedere elektrocardiografische opname zowel tientallen VCG variabelen als tientallen ECG variabelen. Hiermee stelt LEADS Online de gebruiker in staat specifieke wetenschappelijke vraagstellingen te beantwoorden.

 

1: Draisma et al, 2005; voor verdere referenties zie website www.leadsonlineecg.nl.

Een solide basis

Terug naar intro

De kern van LEADS Online wordt gevormd door een computerprogramma: LEADS. LEADS is ruim 10 jaar geleden ontwikkeld door een groep specialisten die het programma onderhoudt en verder ontwikkelt. De ontwikkelgroep bestaat vanaf het begin uit Cees A. Swenne2 (concept, algoritmes en toetsing), Harmen H. Draisma3 (algoritmes en realisatie) en Arie C. Maan4 (realisatie en toetsing). Later sloot Sumche Man5 (realisatie en toetsing) zich aan.

 

​LEADS wordt intensief gebruikt voor onderzoek, wat heeft geleid tot meer dan 35 wetenschappelijke publicaties (in het bijzonder over de ventriculaire gradiënt en de ruimtelijke QRS-T hoek6). LEADS Online verschaft u toegang tot de resultaten van jarenlang wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De analyses en berekeningen in LEADS worden actief ondersteund door specialisten in het vakgebied, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

 

2: http://swenne.net/c.a/publications.htm; 3: https://nl.linkedin.com/in/harmendraisma; 4: https://www.researchgate.net/profile/Arie_Maan/publications; 5: https://nl.linkedin.com/pub/sum-che-man/16/81a/a2; 6: referenties zie www.leadsonlineecg.nl.

In slechts drie stappen…

Terug naar intro

…kunt u zelf een VCG-analyse laten uitvoeren, en de ruimtelijke QRS-T hoek en de ventriculaire gradiënt laten berekenen:

 

  1. upload een electrocardiogram (ECG),
  2. …laat LEADS de VCG-variabelen berekenen,
  3. en download de resultaten

 

Alle berekende VCG-variabelen vindt u in een kommagescheiden(.csv) zip-bestand dat direct ingelezen kan worden voor verdere verwerking. Daarnaast ontvangt u per ECG-analyse een aantal grafieken: een conventionele en een Cabrera-weergave van het ECG, met daarin de waarden van de belangrijkste VCG-variabelen, en een vectorcardiogram.

Eén credit per ECG

Terug naar intro

U schaft vóór het uploaden ‘credits’ aan, die u koopt per bundel. Wanneer u bestanden uploadt, worden deze automatisch klaargezet voor analyse. Per geüpload ECG-bestand gebruikt u één credit. Indien u meer bestanden uploadt dan u credits heeft, blijft het overschot aan bestanden in wachtstand op de server staan. Zodra u meer credits heeft aangeschaft, worden de bestanden die in de ‘wachtstand’ staan, direct klaargezet om te verwerken. Mocht u dit niet willen, dan kunt u het teveel aan geüploade bestanden vóór het kopen van nieuwe credits verwijderen van uw uploadlijst.