YAYINLAR

Detection of atrial fibrillation in primary care with radial pulse palpation, electronic blood pressure measurement and handheld single-lead electrocardiography: a diagnostic accuracy study

Yazarlar:
Nicole Verbiest-van Gurp, Steven B Uittenbogaart, Wim A M Lucassen, Petra M G Erkens, J André Knottnerus, Bjorn Winkens, Henri E J H Stoffers en Henk C P M van Weert.

BMJ Open'da yayınlandı tıp dergisidir.

Kazanan hepsini alır: Willem Einthoven, Thomas Lewis ve elektrokardiyogramın keşfi için 1924 Nobel ödülü

Yazarlar:
Olle Pahlma, Bengt Uvelius

Elektrokardiyoloji Dergisi 57 (2019) 122–127

Yapay Zeka Tabanlı EKG Analiz Çerçevesi

Yazarlar: Murat ŞAHIN (Genç Araştırmacı), Doç. Profesör Doktor. Dr. Deniz KILINÇ (Antrenör)

EKG kaynaklı ventriküler gradyan, skleroderma hastalarında pulmoner hipertansiyonun erken saptanmasında ekokardiyografiyi aşıyor

Yazarlar:
F.M.M. Meijer, P. Kies, M.R.M. Jongbloed, S.E. van Wijngaarden, CA Swenne, S. Man, M.J. Schalij, J.K. de Vries-Bouwstra, H.W. Uçmak.

Uluslararası Kardiyoloji Dergisi (2018) 15 Aralık; 273: 203-206

Holter izleme ve aralıklı, ayaktan tek elektrotlu elektrokardiyografi kullanılarak birinci basamakta paroksismal atriyal fibrilasyon taraması

Yazarlar:
Evert P.M. Karregat, Nicole Verbiest-van Gurp, Anne C. Bouwman, Steven B. Uittenbogaart, Jelle C.L. Himmelreich, Wim A.M. Lucassen, Sébastien P.J. Krul, Henri A.M. van Kesteren, Justin G.L.M. Luermans, Henk C.P.M. van Weert, Henri E.J.H. Stoffers.

Uluslararası Kardiyoloji Dergisi (2021) 20 Ekim;